2019
18
Feb

Het Koetshuis: meer dan een plek om te leven

Leergemeenschap en Het Koetshuis

Het Koetshuis in Breda – een woongemeenschap voor ex-AMV’ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) – is niet alleen een plek waar geleefd wordt, het is ook een ‘leeromgeving’. Bewoners leren hier langzaamaan op eigen benen te staan en ook studenten krijgen de kans om in de praktijk te leren hoe ze in dit huis van meerwaarde kunnen zijn op maatschappelijk gebied. Zo ook dertien studenten van de opleiding Social Work aan de Avans Hogeschool in Breda. Zij vertellen graag wat hun rol in Het Koetshuis is:


Binnen onze opleiding houden wij ons de eerste twee jaar bezig met de leergemeenschap. Dit is een programmaonderdeel waar studenten in de praktijk leren om op een gelijkwaardige manier samen te werken met docenten, onderzoekers, professionals en andere betrokkenen, en zo te werken aan het oplossen, verbeteren of voorkomen van sociale en maatschappelijke vraagstukken. Hierbij is het doel altijd om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Samen met onze docente Sanna Yaseen, de professional vanuit Het Koetshuis Winnifred Lodders en derdejaarsstudente Fatima - die momenteel stage loopt bij Het Koetshuis - hebben wij een missie en een visie opgesteld waar we het gehele eerste jaar tijdens onze leergemeenschap naartoe streven.


Vanuit Het Koetshuis zijn ze in ieder geval blij met onze komst: Winnifred: “De reden dat ik ja heb gezegd tegen de leergemeenschap is omdat er op deze manier meer contact ontstaat tussen de bewoners van Het Koetshuis en studenten van Avans. Op deze manier kunnen de studenten helpen met een stukje integratie zonder een wijzend vingertje hoe het niet moet.”

't koetshuis 4

Onze missie is met onze groep meerwaarde creëren voor de bewoners van Het Koetshuis.

Eerst was het voor ons als klas lastig inschatten hoe je op een goede manier contact legt met de bewoners van Het Koetshuis. Uiteindelijk hebben we besloten wat de eerste stap was: een borrel voor alle bewoners van Het Koetshuis met genoeg eten, spelletjes, muziek en gezelligheid.


Vrij snel na de borrel merkten we dat we sneller en makkelijker contact konden leggen met de bewoners. Zo boden ze bewoners ons de eerstvolgende keer dat we in Het Koetshuis waren gelijk koffie en thee aan. Dit contact wilden wij als klas graag behouden en uitbreiden, daarom organiseerden we een knutselmiddag om decoraties te maken voor de kerstborrel. Ook dit was een groot succes: Fatima vertelt: “De reacties van de bewoners zijn alleen maar positief. Wanneer jullie er zijn vinden ze dat zeker leuk.” Winnifred vult daarop aan: “Ik vind het belangrijk dat jullie er zijn, hierdoor ontstaat een ontspannen toestand met Nederlands sprekende leeftijdsgenoten en daarnaast vind ik het ook gezellig!”


Na de eerste paar kennismakingen zijn we ons als klas gaan opdelen in groepjes, zodat er meer diversiteit in activiteiten voor het Koetshuis kan ontstaan. Ook konden we onderling binnen eigen pijlers onze talenten uitoefenen. Zo is er een sportgroepje die nu elke week verschillende sportactiviteiten geeft voor de bewoners, bijvoorbeeld fitness en voetbaltraining. Ook is er een groepje die een enquête heeft afgenomen om te kijken wat de bewoners zelf van ons vragen. Hier is uit gebleken dat er veel vraag is naar ondersteuning bij ICT. Naar aanleiding daarvan gaan een aantal van ons ICT-lessen aanbieden aan de bewoners. Als laatste hebben we een groepje dat gaat werken aan de naamsbekendheid van Het Koetshuis. Wie nu op internet kijkt ziet vooral artikelen staan over het feit dat er statushouders wonen in Het Koetshuis maar er is nog zoveel meer dan dat. Het lijkt ons ontzettend leuk om de bewoners van Breda en omgeving op de hoogte te houden van alle leuke activiteiten en informatie door het bijhouden van onder andere een facebookpagina.

't koetshuis 3

Onze visie is maatschappelijke meerwaarde creëren door middel van samenwerken, onderzoeken, verbinden en ondernemen.

Door middel van deze kwalificaties kunnen we onze professionaliteit vergroten, want naast meerwaarde creëren staat leren ook centraal. Door de vrijheid – we mogen alles zelf in de praktijk brengen en krijgen geen les van een docent –, door kritisch te zijn en contact te maken met de bewoners en andere mensen of organisaties die iets kunnen betekenen voor onze leergemeenschap, hopen wij als klas dat we de rest van het schooljaar nog veel waarde kunnen creëren voor Het Koetshuis.

t koetshuis 6