Cool Zuid 2021

Cool zuid, een klein stukje oud Rotterdamse volksbuurt, met een mix van oude bewoners met een rijk sociaal verleden en nieuwe bewoners met een hele eigen kijk op de buurt.

De oude bewoners zijn er al generaties trots op dat zij in Cool wonen en kennen de geschiedenis van de buurt en de nieuwe bewoners zijn er trots op dat zij midden in het centrum van Rotterdam wonen vlak bij alle voorzieningen en culturele instellingen.

De buurt zal er in de toekomst heel anders gaan uitzien door ingrijpende veranderingen zoals de komst van een aantal enorme woontorens: de aanpak Cool van wmo radar past in het werken met de Omgevingswet die per 1 januari 2022 van kracht is. Daarbij heeft de buurt al jaren geen sociale voorzieningen meer, het buurthuis waar iedereen kwam is weg en de bewonersorganisatie is opgeheven.

Wmo radar is een jaar onderweg in de wijk met de omgevingswet die samen met bewoners en ondernemers zijn vertaald in de Coolregels. Onze eerste prioriteit? Het zoeken en vinden van een ruimte waar bewoners, ondernemers en gemeente elkaar ontmoeten en plannen kunnen smeden over de wijk.

Lees meer over het werk van wmo radar in Cool in de nieuwsbrief.

Of kijk mee in de keuken van Cool via onderstaande vlogs.