Nieuwe Nederlanders

Voor wie?

Het Koetshuis biedt huisvesting aan ex-AMV’ers. AMV staat voor: Alleenstaande Minderjarige Vluchteling. Deze jongeren zijn op 18-jarige leeftijd volgens de wet volwassen. Vanaf dat moment worden ze gehuisvest in de woongemeenschap Koetshuis onder begeleiding van een klantmanager W&I van de Gemeente Breda, wmo radar, sociaal beheer en Vluchtelingenwerk. Het Facilitair beheer wordt uitgevoerd door Gapph. De ex-AMV’ers wonen gemiddeld twee jaar in het Koetshuis.

De overige bewoners van het Koetshuis zijn nieuwkomers die vanuit een asielzoekerscentrum aan de stad Breda gekoppeld zijn vanwege de taakstelling. Zij worden tijdelijk gehuisvest in het Koetshuis.  Zodra er een geschikte woning beschikbaar is krijgen zij deze toegewezen. De doorstroom van deze doelgroep richting zelfstandige huisvesting wordt vaak binnen 6 maanden tot 1 jaar gerealiseerd, afhankelijk van de situatie van de statushouder. Deze groep bestaat uit vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan, Somalië, Sudan en Turkije.
 

Samenwerken

In nauwe samenwerking met de gemeente Breda, medewerkers vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Nidos, Juzt en VluchtelingenWerk, begeleiden wij deze nieuwkomers richting zelfredzaamheid. Het doel? Deze kwetsbare doelgroep stevig in de Nederlandse/Bredaase samenleving positioneren en bijsturen waar nodig.
 

Verbindingen met netwerken

Wij zien onszelf als verantwoordelijk voor een prettig leef- en woonklimaat in de buurt. Om deze reden maken we samen met bewoners verbindingen met netwerken die reiken tot buiten het Koetshuis. Hierbij stimuleren we positief gedrag door middel van sportactiviteiten, een thuisgevoel en een stimulerend leerklimaat, dat is ons gedachtegoed. Als contactpersoon van de scholen, begeleiden we jongeren richting school. Met oog voor de persoonlijke kwaliteiten en talenten van deze groep.

Het laatste nieuws

Nieuwe website is live

Niet alleen jij en ik gaan samen vooruit, maar ook onze nieuwe website is er flink op vooruitgegaan. Met trots presenteren we het nieuwe wmoradar.nl.
Lees meer

Het college van B&W de wijk in!

Vrijdag 14 december was het zo ver! Het college van burgemeester en wethouders kwam naar Overschie om te praten over wat gaat er goed in Overschie en wat kan er beter?
Lees meer

Het Koetshuis: meer dan een plek om te leven

Het Koetshuis in Breda – een woongemeenschap voor ex-AMV’ers – is meer dan alleen een plek waar geleefd wordt. Studenten van de opleiding Social Work aan de Avans Hogeschool in Breda delen hun ervaringen.
Lees meer