Introductie Valpreventie

In 2017 ontwikkelde welzijnsorganisatie wmo radar, in samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en fysiotherapie, een succesvolle aanpak: ‘Minder vallen door meer bewegen, valpreventie voor ouderen’.

De digitale werkplaats valpreventie wordt aangeboden door: 

Veronique Vaarten 06-46 27 24 09 v.vaarten@wmoradar.nl
Merel van der Sar 06-54 96 72 91 mvdsar@wmoradar.nl

Valpreventie Lokale aanpak

In de Werkplaats Valpreventie delen wij onze kennis en ervaring met professionals die geïnteresseerd zijn een eigen lokale aanpak valpreventie te ontwikkelen. De werkplaats kent 4 bijeenkomsten van elk 2 uur en is bedoeld voor welzijnswerkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, wijkverpleging, sport- en beweegaanbieders, huisartsen et cetera.

Belangrijkste resultaten valpreventie

Voor deelnemende ouderen:
 • Verminderd risico op vallen
 • Verhoogde kwaliteit van leven
 • Langer zelfstandig
 • Ervaring dat bewegen goed doet
 • Stimulans om met elkaar in beweging te blijven en met elkaar in contact te blijven
 • Ouderen zijn geïnformeerd over relevante thema’s om hun valrisico te beperken
Voor professionals en voor uw organisatie:
 • Een succesvolle preventieve aanpak
 • Integrale samenwerking op wijkniveau tussen zorg-, welzijn-, sport- en beweegaanbieders
 • Bereik nieuwe groep ouderen
Maatschappelijk belang:
 • Kostenreductie in de zorg
 • Gezondheidswinst bij doelgroep ouderen
 • Veiligheidswinst voor ouderen
Een overzicht over de aanpak ‘Minder vallen door meer bewegen’ leest u in een publicatie in het tijdschrift Geron.
 

Werkplaats bijeenkomst 1

Visie lokale aanpak, stappenplan, state of the art, cursus Kom in Beweging

Werkplaats bijeenkomst 2

Veiligheid in en om de woning, voeding en bewegen bij ouderen

Werkplaats bijeenkomst 3

Ouderen werven voor de cursus, bereikbaar sport- en beweegaanbod, ondersteuning door sportbedrijf Rotterdam, gedragsverandering.

Werkplaats bijeenkomst 4

Resultaten lokale aanpak, kwaliteit en borging, technologische ontwikkelingen en financiering