Werkplaats bijeenkomst 2

Valpreventie, lokale aanpak begint met het vinden van 1 of 2 kernpartners met wie je gezamenlijk het programma ontwikkelt en uitvoert. Bij onze aanpak waren dat een huisartsenpraktijk, wijkverpleging en welzijnswerk. Bij de uitvoering betrek je later nog veel meer partners: gastdocenten in de cursus, sport- en beweegaanbieders et cetera.
 
Nadat de kernpartners gevonden zijn en er eensgezindheid bestaat over het gezamenlijke doel is de volgende stap om met elkaar een zo concreet mogelijk plan van aanpak te maken; stap 2 van het stappenplan.
 
Het is zinnig om deskundigheid en kennis van belangrijke thema’s te verzamelen. We staan hier stil bij 2 thema’s:
 
• Veiligheid in en om de woning: de meeste valincidenten vinden in en om de eigen woning plaats.
• Voeding: bij ouderen bestaat het risico op een eiwittekort, terwijl eiwitten onmisbaar zijn voor de spieropbouw.
 
De overige thema’s zijn terug te vinden in de beschrijving van de cursus ‘Kom in Beweging’, elders op deze website.(doorklikken naar juiste pagina)

2.1 Stappenplan stap 2

Maak je eigen lokale plan van aanpak

2.2 Veiligheid in en om de woning

De meeste valongevallen gebeuren nog altijd in en om de woning. Gun ouderen een veiligheidsscan van hun eigen woning.

2.3 Voeding en bewegen

Voeding levert net als bewegen een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van ouderen.