Werkplaats bijeenkomst 3

Bewegen draagt op een belangrijke manier bij aan het verminderen van het valrisico. Ouderen zijn zich vaak niet bewust van hun valrisico en de term valpreventie spreekt niet iedereen aan. Dat het belangrijk is om te bewegen, dat weten veel ouderen wel maar dat leidt nog niet automatisch tot voldoende beweging.

Het vereist daarom een actieve benadering om ouderen te werven voor de cursus ‘Kom in beweging’. Het is daarbij van belang om aan te sluiten bij onderwerpen en activiteiten die ouderen aanspreken. Stap 3 van het stappenplan gaat hierover.

Het benaderen van speciale groepen ouderen kan soms lastig zijn. We staan extra stil bij het benaderen en bereiken van migrantenouderen.

De juiste oefeningen (balans, spierversterking en coördinatieoefeningen) worden uitgebreid beschreven in de cursusaanpak (werkplaats 1)

Tot slot is het belangrijk dat de deelnemers ook na afloop in beweging blijven, anders zal het uiteindelijke effect gering zijn. We staan daarom stil bij het lokaal bereikbare sport- en beweegaanbod en de ondersteuning die het sportbedrijf Rotterdam kan bieden

3.1 Stappenplan stap 3

Motiveer en bereik de doelgroep (communicatieplan + wervingsstrategie)

3.2 Benaderen en bereiken van migranten ouderen

Om activiteiten goed te laten aansluiten bij de behoeften en de cultuur van de doelgroep is het cruciaal om ouderen bij de ontwikkeling ervan te betrekken.

3.3 Bereikbaar sport- en beweegaanbod

Het is belangrijk om ouderen na de cursus ‘Kom in Beweging’ door te laten stromen naar regulier sport- en beweegaanbod

3.4 Gedragsverandering = gewoonteverandering

Dat het gezond is om te bewegen dat weten veel mensen wel. Toch leidt deze kennis niet vanzelf tot een gezonder gedrag.