Werkplaats bijeenkomst 4

Bij een professionele aanpak is het belangrijk je resultaten in beeld te brengen en door evaluatie je aanbod te verbeteren.

Bovendien liggen de resultaten niet alleen op het niveau van de oudere zelf maar ook op wijkniveau. De cursus ‘Kom in Beweging’ is ingebed in het brede lokale netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties. Dit is behulpzaam om ouderen door te laten stromen richting regulier sport- en beweeg aanbod en richting welzijnsactiviteiten. Evaluatie met de deelnemende ouderen is belangrijk maar evalueer ook met je samenwerkingspartners. De kracht zit hem in de samenwerking.

De voldoening en het plezier van de deelnemende ouderen is de beloning om de lokale aanpak van de grond te trekken. Het is erg belangrijk om ook daarna bij volgende cursussen aandacht te blijven besteden aan de kwaliteit van je aanpak en vernieuwingen te borgen in je aanpak. We bieden hiervoor enkele praktische handvaten.

Op dit ogenblik staan technologische en e-health ontwikkelingen steeds meer in de aandacht, ook daar staan we even bij stil.

Tot slot: ‘voor niets gaat de zon op’ maar een lokale aanpak valpreventie, hoeft niet duur te zijn maar helemaal zonder geld gaat het niet. Dus als laatste aandacht voor de financiering van je aanpak.

 

4.1 Stappenplan stap 4

Meet resultaten en blijf evalueren

4.2 Resultaten lokale aanpak

Resultaten zowel voor ouderen alsook voor jouw organisatie.

4.3 Borgen van de kwaliteit

De kunst is er voor te zorgen dat je project ook na de start doorloopt.

4.4 Technologische ontwikkelingen

Bereikbaar en bruikbaar zijn op dit ogenblik persoonsalarmering en een stappenteller.

4.5 Financiering

Valpreventie is gelukkig niet een echt duur aanbod maar helemaal zonder geld gaat het niet.