Wet normering topinkomens

Stichting Radar WMO diensten is gecontroleerd door accountants en voldoet onder andere aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2018 (ofwel voldoet aan de WNT eisen).

Download het document controleverklaring van de onafhankelijk accountant.

De directie en bestuur van Stichting Radar WMO diensten